Landbouwhuisdieren

De Landbouwhuisdieren die wij behandelen zijn:
• runderen
• schapen
• geiten
Onze dierenarts Philip van Vulpen (geborgd rundveedierenarts) verzorgt met zeer veel toewijding bedrijfsbegeleiding bij melkveebedrijven, verlossingen en alle denkbare operaties zoals bijvoorbeeld lebmaagverplaatsingen, sectio’s, navelbreuken, etc.
Uiteraard geldt dit ook voor hobbydierhouders en zorg- / kinderboerderijen.
Sinds kort kunnen we ook melk- en mestonderzoek uitvoeren in ons eigen laboratorium. We hebben daarvoor specifieke testen aangeschaft en kunnen zo sneller en beter anticiperen op mastitiden alswel diarree bij melkvee.
dotted
Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren
Landbouwhuisdieren