Chippen

Eigenaren zijn verplicht hun pup die geboren is na 1 april 2013 te laten chippen voor of uiterlijk op de leeftijd van 7 weken. Voor alle honden geboren voor 1 april 2013 geldt deze verplichting niet. Maar het wordt door ons wel geadviseerd om ook bij deze dieren een chip te laten plaatsen. Als u uw hond laat chippen is hij/zij namelijk altijd te identificeren. Mocht uw hond, om wat voor reden dan ook, in handen van de politie, dierenbescherming of een dierenarts komen dan kan men de chip uitlezen en contact met u opnemen.

Ook als u met uw hond naar het buitenland gaat dient deze gechipt te zijn.

Zie het artikel hieronder van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren. Dit artikel is inmiddels bekrachtigd en de maatregel gaat per 1 april 2013 in.

Artikel september 2012 LICG:
Alle hondenpups moeten verplicht worden gechipt. Deze maatregel gaat vermoedelijk in het voorjaar 2013 in. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren. 

Op dit moment is circa 70% van de honden door de eigenaren op vrijwillige basis van een chip voorzien. Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vanaf het voorjaar van 2013 wordt elke eigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.
Het kabinet geeft met de maatregel gehoor aan het verzoek van veel partijen om verschillende problemen in de handel en fokkerij met honden te bestrijden.

Chippen van hondenRinus, de spaanse windhond, heeft een spaanse chip.